V měsíci březen 2020 byla zahájena a ukončena kratší etapa SP1a (SF2) Odbočka Káraný.

V této výluce bylo provedeno vložení výhybek 2 a K3 včetně realizace spodní stavby včetně výstavby nových trakčních podpěr, natažení lan a jejich úprava. Dále bylo zrealizováno nové PZS u přejezdu v km 5,100. Závěrem výluky byla provedena aktivace SZZ, TZZ (úpravy AH směr Lysá, ITZZ směr Čelákovice).

U mostu přes Labe bylo provedeno pažení výkopu opěry 1 a 2 u TK2 včetně napnutí zemních kotev.

Z důvodu vládním opatřením ke dni 12. 3. 2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní a následně 13. 3. 2020 zakázala vstup na území ČR pro všechny cizince byly práce na stavbě potlačeny o činnosti, které se s vyhlášenými omezeními neslučovaly. Pokračovaly práce na odbočce Káraný. Výluku dle ROV 63063 B byla ukončena v plánovaném termínu 26. 3. 2020 a překlopena do výluky  dle ROV 63063 A+C+D. Výluky dle ROV 63063 C+D budou ukončeny dle plánu 9. 4. 2020.

e
ee
eee
eeee
eeeee