V měsíci červen 2020 pokračoval stavební postup SP2 a (SF2) koleje TK1 v úseku 1,270 – 4,741.

V této etapě probíhala výluka 1. traťové koleje mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice. Bylo provedeno vytrhnutí kolejového roštu v úseku km 1,240-4,740 a žel. přejezdu v km 2,832. Spolu s tímto postupem bylo realizováno odvodnění podél TK1. Po vytržení a položení nového štěrku „na boso“ byla provedena sanace pláně železničního spodku a zřízena pláň železničního svršku sanačním komplexem PM200-2R. Následně byl doplněn štěrk pro štěrkového lože a byla provedena směrová a výšková úprava koleje pomocí ASPv. Dále pak následovala úprava štěrkového lože do profilu pomocí SSP a svaření do bezstykové koleje.

U mostu přes Labe pokračovalo armování, bednění a betonáž základů OP2, OP1, P1 a dříku OP1. Výkop a podkladní beton v jímce P2, odbourání hlav pilot. Proběhl zásyp jímky P3 pro vrtání pilot. S ohledem na zvýšený průtok v Labi nebyly zahájeny práce na pilotovém založení P3. Dále bylo realizováno montážní plato u TK1 pro budoucí nový most.

V 1TK v km 1,786 probíhaly dokončovací práce na novém mostě.

V km 1,524 proběhlo zrušení poloviny konstrukce stávajícího přejezdu a v km 2,832 bylo provedeno vytrhnutí žel. přejezdu. Následně po zřízení pláně železniční spodku byla zřízena pláň železničního svršku doplněná o kolej v místě žel. přejezdu.

dsc_3743
dsc_3748
dsc_3753
dsc_3758
dsc_3762
dsc_3766
dsc_3771
dsc_3779
dsc_3787
dsc_3794
dsc_3801
dsc_3814
dsc_3860
dsc_3864
dsc_3889
dsc_3981
dsc_3986
dsc_3998
dsc_4000
dsc_4003
dsc_4024
dsc_4025
dsc_4032
dsc_4042
dsc_4042-web
dsc_4057-hdr
dsc_4071-pano
dsc_4073
dsc_4081
dsc_4091
dsc_4095
dsc_4103
dsc_4142
dsc_4144
dsc_4165
dsc_4195
dsc_4244
dsc_4274
dsc_4290
dsc_4323
dsc_4338
dsc_4344
dsc_4351
dsc_4365
dsc_4376
dsc_4392
dsc_4402
dsc_4404
dsc_4436
dsc_4472
dsc_4477
dsc_4514-pano
dsc_4530
dsc_4543
dsc_4593
dsc_4627
Pokládka na úseku Lysá - Čelákovice