V měsíci červenec 2020 byl dokončen stavební postup SP2 a (SF2) koleje TK1 v úseku 1,270 – 4,741 a následně zahájen stavební postup č SP3 v TK2 v tkm 1,242 – 4,742.

V dokončovaném stavebním postupu bylo provedeno zřízení bezstykové koleje a osazení pražcových kotev. V termínu od 9.7.2020 proběhlo ukončení výluky 1. traťové koleje mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice a následně zahájena výluka 2. traťové koleje a proběhlo zahájení výluky 2. traťové koleje. V daném termínu bylo provedeno snesení kolejového roštu v km 1,242 – 4,742km, odvoz a demontáž kolejových polí.

Probíhal výkop odvodňovacího příkopu podél 2TK a zřizování vsakovacího žebra podél 2TK.

Na mostním objektu SO 02-20-01 probíhaly demoliční práce na staré konstrukci a následně byly zahájeny práce na výstavbě nového mostního objektu.
U mostu přes Labe pokračovalo armování, bednění a betonáž základu P2 a opěry OP2, závěrné zídky OP1. Vrtání a betonáž pilot na P3. Výkop, podkladní beton a odbourání hlav pilot v jímce P3.

DSC_8281
DSC_8284
DSC_8288
DSC_8314
DSC_8324
DSC_8332-Pano
DSC_8346
DSC_8356
DSC_8373
DSC_8387
DSC_8395
DSC_8419-Pano
DSC_8463
DSC_8472
DSC_8479
DSC_8481
DSC_8483
DSC_8496-Pano
DSC_8515
DSC_8536
DSC_8540
DSC_8549-Pano
DSC_8556
DSC_8560
DSC_8569
DSC_8573
DSC_8588
DSC_8592
DSC_8603
DSC_8609
DSC_8613
DSC_8615
DSC_8626
DSC_8637
DSC_8639
DSC_8642
DSC_8645
DSC_8652
DSC_8654
DSC_8663
DSC_8667
DSC_8673
DSC_8674
DSC_8675-Pano
DSC_8680
DSC_8682
DSC_8691
DSC_8703
DSC_8709
DSC_8719
DSC_8730
DSC_8733
DSC_8751
DSC_8767