V měsíci červenec 2021 pokračovala výluka 1. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi, pokračují práce na SP 5c (SF7A, SF8, SF9, SF10,SF11).

Na SO 02-20-03 probíhají dokončovací práce na realizaci mostních křídel a jejich zásyp.

Na SO 02-20-02 bylo provedeno podlití ložisek NK2, následná aktivace NK2, následná aplikace stříkaní izolace horního povrchu mostovky NK2. Na montážní plošině probíhá svařování dílců NK1 na montážní plošině. Zhotovení části kamenné rovnaniny za rubem opěry OP1 a provádění kamenného obkladu pilíře P1.

V rámci svršku proběhlo 3. směrové a výškové vyrovnání koleje, doplnění a úprava štěrkového lože do profilu, zhutnění kolejového lože a broušení kolejnic v koleji č.1 a č. 2 v km 1,200 – km 4,800.

Dále bylo provedeno zřízení a úprava kolejového lože v km 6,894 – km 7,594 s následnou pokládkou kolejového roštu v km 6,494 – km 7,594. Dále bylo provedeno zaštěrkování a úprava kolejového lože do profilu, směrové a výškové vyrovnání koleje pomocí ASPv a následně byla zřízená bezstyková kolej pomocí PRSM.

Na nástupišti Čelákovice – Jiřina probíhal zásyp L prefabrikátů a betonáž zídek.

DSC_3896
DSC_3898
DSC_3919
DSC_3921
DSC_3924
DSC_3931
DSC_3934
DSC_3936
DSC_3938
DSC_3939
DSC_3941
DSC_3946
DSC_3947
DSC_3953-Pano
DSC_4004
DSC_4021
DSC_4026
DSC_4042
DSC_4060
DSC_4062
DSC_4064
DSC_4079
DSC_4094
DSC_4101
DSC_4119
DSC_4135
DSC_4138
DSC_4152
DSC_4164
DSC_4168
DSC_4170
DSC_4197
DSC_4201
DSC_4206
DSC_4228
DSC_4232
DSC_4239
DSC_4249
DSC_4267
DSC_4295
DSC_4301
DSC_4312
DSC_4314
DSC_4315
DSC_4324
DSC_4341
DJI_0176-HDR
DJI_0186-HDR
DJI_0206-HDR
DJI_0226-HDR
DJI_0236-HDR
DJI_0256-HDR
DJI_0266-HDR

 Foto: Martin Zoubek