V měsíci duben 2020 byla zahájena a ukončena etapa SP1b (SF2) Odbočka Káraný.

V této výluce bylo provedeno vložení výhybek K1 a K4 včetně realizace spodní stavby včetně výstavby nových trakčních podpěr, natažení lan a jejich úprava. Závěrem výluky byla provedena aktivace SZZ, TZZ (úpravy AH směr Lysá, ITZZ směr Čelákovice).

U mostu přes Labe na obou březích bylo zahájeno tlučené štětových stěn pro stavební přístavy.

V termínu 20.4.2020 byla zahájen stavební postup SP2a sundáním trakce a vytržením 1TK v useku Káraný  - Lysá n/L.

Z důvodu vládního opatření ke dni 12. 3. 2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní a následně 13. 3. 2020 zakázala vstup na území ČR pro všechny cizince, byly práce na stavbě potlačeny o činnosti, které se s vyhlášenými omezeními neslučovaly. Pokračovaly práce na odbočce Káraný, výluky dle ROV 63063 C+D byly ukončeny dle plánu 9. 4. 2020.

Další výluka stavebního postupu SP2a (SF2) byla zahájena 20.4.2020 z důvodu nedostatku kapacit a zavřených hranic pro zahraniční pracovníky.

r
rr
rrr
rrrr
rrrrr
rrrrrr