V měsíci květen 2020 pokračoval stavební postup SP2 a (SF2) koleje TK1 v úseku 1,270 – 4,741.

V této výluce byla zřízena provizorní obslužná stavební komunikace od sv. Václava podél tělesa železničního násypu až ke břehu Labe, pokračovaly stavební práce na realizaci odvodnění a byly zahájeny stavební práce na přeložce polní cesty v km 0,9 - 1,524 (MÚ Lysá nad Labem).

U mostu přes Labe na obou březích bylo provedeno vrtání a betonáž pilot na provizorních opěrách OP1 a OP2, na pilíři P1 a P2 v rámci 1. fáze výstavby. Dále výkop a podkladní beton na OP2 a P1, podkladní beton na OP1 včetně realizace jímky pilíře P2 a P3 z beraněných štětovnicových stěn a zásyp jímky P2 pro vrtání pilot. Dále byl v 1TK v km 1,786 zbourán starý most a nahrazen novým dle platné PD.

Nouzový stav vyhlášený vládou 12. 3. 2020 a který byl ukončen dne 25. 5. 2020, ovlivnil významně průběh stavby hlavně omezeními pro vstup cizinců do ČR. Kvůli omezením během nouzového stavu, došlo k posunům ve stavebních pracích a zpoždění prací o 24 dnů. Zhotovitel upravil a předložil HMG stavby a zpoždění prací vykompenzuje v roce 2020 a práce v roce 2021 zahájí dle původního HMG stavby.

DSC_8135
DSC_8144
DSC_8165
DSC_8167
DSC_8176
DSC_8191
DSC_8221
DSC_8248-Pano
DSC_8249
DSC_8260
DSC_8276
DSC_8293
DSC_8301-Pano
DSC_8308-Pano
DSC_8320
DSC_8324
DSC_8326
DSC_8332
DSC_8334
DSC_8336
DSC_8339
DSC_8343
DSC_8348
DSC_8357
DSC_8362
DSC_8368-Pano
DSC_8371
DSC_8393
DSC_8416
DSC_8428
DSC_8431
DSC_8433
DSC_8435
DSC_8436
DSC_8438
DSC_8440
DSC_8446
DSC_8453
DSC_8454
DSC_8459
DSC_8464
DSC_8467
DSC_8469
DSC_8474
DSC_8483
DSC_8487
DSC_8491-Pano
DSC_8493
DSC_8497
DSC_8501
DSC_8520-Pano
DSC_8537
DSC_8559
DSC_8562
DSC_8568-Pano
DSC_8571
DSC_8573
DSC_8576
DSC_8577
DSC_8585
DSC_8590
DSC_8591
DSC_8599
DSC_8613-Pano
DSC_8615
DSC_8655-Pano
DSC_8671
DSC_8673
DSC_8675
DSC_8682
DSC_8687