V měsíci květen 2021 pokračovala výluka 1. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi a pokračují práce na SP 5b (SF5, SF6, SF7).

Byly zahájeny práce na realizaci mostních křídel SO 02-20-04. Na SO 02-20-05 byla dokončena betonáž nosné konstrukce včetně římsy, provedena izolace a zahájeny práce na odláždění mostních křídel. Na SO 02-20-03 byla dokončena betonáž římsy u koleje č. 1 a zahájeny práce na realizaci mostních křídel.

Na SO 02-20-02 byl zřízen hutněný zásyp přechodové oblasti za OP1 do úrovně úložného prahu. Armování, bednění a betonáž dříku a hlavy pilíře P2 a P3. Betonáž ložiskových bločků na OP2, P2 a P3. Cementová izolace základu P3. Zatopení jímek a demontáž štětových jímek P2 a P3 v místě výsuvu NK2.

Svařování dílců trámů, mostovky, diagonál a horních pásů NK2 na montážní plošině. Provádění PKO NK2 na montážní plošině. Výroba dílců a PKO ocelové konstrukce NK1 ve výrobním závodě.

Dále byly dokončeny práce na PTŽS koleje č.1 včetně frézování, zřízením přechodových oblastí v prostoru mostních objektů a pokládky antivibračních rohoží včetně zaštěrkování.

Na nástupišti Čelákovice – Jiřina byla provedena betonáž základové desky nástupiště a příprava na pokládku nástupištních „L“ prefabrikátů a bylo zahájeno osazování ŽB sloupků PHS část „A+D“.

DJI_0555-HDR
DJI_0565-HDR
DJI_0570-HDR
DJI_0575-HDR
DJI_0585-HDR
DJI_0595-HDR
DSC_2700
DSC_2706
DSC_2713
DSC_2716
DSC_2743
DSC_2791
DSC_2803
DSC_2849
DSC_2861
DSC_2863
DSC_2871
DSC_2882
DSC_2884
DSC_2888
DSC_2890
DSC_2893
DSC_2895
DSC_2911
DSC_2917-Pano
DSC_2927
DSC_2929
DSC_2942
DSC_2945
DSC_2947
DSC_2949
DSC_2950
DSC_2952
DSC_2961
DSC_2964-Pano
DSC_2989
DSC_2994
DSC_2996
DSC_2997
DSC_2999
DSC_3001
DSC_3004
DSC_3006
DSC_3009
DSC_3010
DSC_3021
DSC_3026
DSC_3027
DSC_3031
DSC_3044
DSC_3047
DSC_3048
DSC_3050
DSC_3066
DSC_3083
DSC_3088
DSC_3089
DSC_3095
DSC_3097
DSC_3102
DSC_3111
DSC_3152
DSC_3179
DSC_3229
DSC_3230

 Foto: Martin Zoubek