V měsíci leden 2020 byla prováděna montáž technologie v technologické budově na odbočce Káraný. Pokračuje kácení v obvodu dráhy dle PD a platných povolení.

Jsou prováděny výkopové práce kabelových tras, pokládka sdělovacích, zabezpečovacích a silových kabelů v km 3,4 -5,0 a realizace protlaků. Dále jsou projednávaný s příslušnými úřady a vlastníky přístupové cesty pro rozšíření drážního tělesa a zhotovení provizorního a následně nového mostu na přes Labe na Káranské straně.

q
qq