V měsíci leden 2021 byly zahájeny práce na SP 5a (SF4) a byla zahájena výluka 1. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi. Byl proveden odkop na úroveň zemní pláně pro pracovní kolej v km 6,18 - 6,245 a následně proběhl odkop štěrkového lože a podloží zemní pláně 1TK na úroveň pracovního plata pro výstavbu a mostu SO 02-20-02 a následná výroba panelů a montáž panelové plochy pro sestavení nové ocelové konstrukce.

Po zemních pracích následovala pokládka pracovní koleje, výšková úprava koleje kvůli snížení převýšení v km 4,978 - 5,684, v km 5,984 - 6,234, v km 6,424 - 6,838 a v km 7,244 - 7,575. Dále byla provedena demontáž koleje č.1 na žel. mostě v délce 159 m a dilatačních zařízení, následovalo snesení kolejového roštu v km 6,010-6,240 a v km 6,420-6,610.

Po zahájení výluky koleje č.1 probíhaly práce na snesení původní konstrukce mostu. Nejprve proběhlo snesení SOK v 1.a 2. poli, jejich rozřezání a odvoz do kovošrotu. Po tomto kroku následovalo snesení SOK ve 3. a 4. poli pomocí plovoucí podpěrné konstrukce. Snesená konstrukce byla přesunuta na připravené podpěrné konstrukce na pravém břehu. Zároveň byla provedena demolice stávajících opěr OP1 a OP2 do projektované úrovně, demolice podpěr P1 a P2 v nadzemní části, odvoz vybouraného materiálu na skládku.

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda. Na základě předchozích souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda opakovaně rozhodla o jeho prodloužení. V současné době je nouzový stav vyhlášen až do 14. února.

DSC_5144
DSC_5161
DSC_5281
DSC_5297
DSC_5320
DSC_5334
DSC_5363
DSC_5396
DSC_5400
DSC_5406
DSC_5433
DSC_5455
DSC_5524
DSC_5542
DSC_5546
DSC_5552
DSC_5574
DSC_5579
DSC_5589
DSC_5607
DSC_5646
DSC_5650
DSC_5739
DSC_5833
DSC_5865
DSC_5882
DSC_5906-Pano
DSC_5916
DSC_5926-Pano
DSC_5963
DSC_5997
DSC_6022
DSC_6039
DSC_6126
DSC_6294
DSC_6301
DSC_7009
DSC_7193
DSC_7199
DSC_7258-Pano
DSC_7322
DSC_7395
DSC_7397
DSC_7401
DSC_7438
DSC_7479
DSC_7543-Pano
DSC_7588
DSC_7675
DSC_7710
DSC_7899
DSC_7933
DSC_7942

 Foto: Martin Zoubek