V měsíci listopad 2019 se dokončuje výstavba objektu odbočka Káraný - rekonstrukce technologické budovy a stavební úpravy na technologické budově v ŽST Lysá nad Labem.

Pokračuje kácení v obvodu dráhy dle PD a platných povolení. V tomto měsíci byl zahájen výkop kabelových tras podíl traťových od km 3,47 – 6,00

d
dd
ddd
dddd