V měsíci listopad 2021 probíhala výluka 2. traťové koleje - stavební postup SP6 SF 13mezi odb. Káraný a Čelákovicemi.

Bylo provedeno zřízení kolejového lože s následní pokládkou kolejového roštu v ose v km 5,016 – km 5,116 (pražce B91 T/1) a v km 7,530 – 7,590 (pražce B91 T/1) a pokládkou kolejového roštu pomocí Donelli v km 5,116 – km 7,530 (pražce B70 W60 CZ).

Pokračovali dokončovací práce na všech mostních objektech. Na SO 02-20-03 proběhla betonáž římsy na SO 02-20-04 proběhlo dláždění kužele a terénní úpravy, na SO 02-20-05 proběhla sanace spodní stavby a realizace úhlových zídek.

Na SO 02-14-01 byl proveden zásyp jako příprava na pokládku nástupištních desek a betonáž základového pasu pro zábradlí včetně instalace nového zábradlí.

Na SO 02-20-02 proběhla demontáž zbylé části dvojité štětové jímky P3 na návodní straně. Úprava dna kolem středového pilíře podvodním dozerem do původního stavu. Dokončení kamenného obkladu pilíře P2 a úprava pravého břehu do původního stavu, obnovení protipovodňové hráze, rekultivace plochy vlevo od mostu.

NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000001MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000007MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000008MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000010MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000016MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000019MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000024MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000028MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000034MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000047MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000052MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000055MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000058MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000066MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000070MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000073MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000077MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000090MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000093MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000101MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000106MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000111MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000119MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000125MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000128MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000130MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000133MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000135MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000144MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000148MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000152MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000161MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000172MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000173MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000202MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000203MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000205MZ
NIKON CORPORATION NIKON D750 6032x4032_000207MZ

 Foto: Martin Zoubek