V měsíci prosinec 2019 byla dokončena výstavba objektu odbočka Káraný - rekonstrukce technologické budovy a předána k montáži technologie.

Byly dokončeny stavební úpravy na technologické budově v ŽST Lysá nad Labem a podána žádost o připojení do rozvaděče RZS Pokračuje kácení v obvodu dráhy dle PD a platných povolení. V tomto měsíci byl dokončen výkop kabelových tras podíl traťových od km 3,47 – 6,00

e
f
ff