V měsíci prosinec 2020 byly ukončeny práce na SP 4 (SF3) a byla ukončena výluka 2. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi. Byla zřízena provizorní kolej v km 6,845 – 5,940 přes provizorní most přes Labe a mostní provizorium přes ulici Přístavní včetně provizorního trakčního vedení.

Na železničním svršku bylo provedeno doplnění štěrkového lože, směrová a výšková úprava koleje pomocí ASP v km 6,845 – km 6,424 a v km 6,234 – km 5,940. Poté následovala úprava štěrkového lože do profilu pomocí SSP. Následovalo zřízení bezstykové koleje v km 6,794 – km 5,989.

Proběhla demontáž dočasných konstrukcí pro příčný přesun OK ve 3. a 4. poli. Statická zatěžovací zkouška ocelové konstrukce provizorního přemostění a provedena hlavní mostní prohlídka na SO 02-20-02 (provizorní most přes Labe) a SO 02-20-03 (mostní provizorium přes ul. Přístavní) včetně uvedení mostů do provozu.

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda. Na základě předchozích souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda opakovaně rozhodla o jeho prodloužení. V současné době je nouzový stav vyhlášen až do 22. ledna 2021.

0772
0781
0784
0796
0799
0811
0828
0832
0835
0841
0853
0856
0862
0865
0868
DSC_1634
DSC_1636
DSC_1637
DSC_1639
DSC_1641
DSC_1646
DSC_1654
DSC_1661
DSC_1665
DSC_1679
DSC_1686
DSC_1697
DSC_1700
DSC_1703
DSC_1704
DSC_1712
DSC_1733
DSC_1735
DSC_1759
DSC_1763
DSC_1775
DSC_1778
DSC_1787
DSC_1796
DSC_1797
DSC_1804
DSC_1806
DSC_1811
DSC_1832
DSC_1834
DSC_1927
DSC_1934
DSC_1938

 Foto: Martin Zoubek