V měsíci říjen 2019 pokračuje výstavba objektu odbočka Káraný - rekonstrukce technologické budovy a stavební úpravy na technologické budově v ŽST Lysá nad Labem.

Koncem tohoto měsíce bylo zahájeno kácení v obvodu dráhy dle PD a platných povolení. 

c
cc
ccc