V měsíci říjen 2021 probíhala výluka 2. traťové koleje - stavební postup SP6 SF 13mezi odb. Káraný a Čelákovicemi. Byla provedena demontáž kolejových polí do transportních částí s následným odvozem železného šrotu na sběrný dvůr. Proběhla sanace železničního spodku, provedena pokládka antivibračních gum a proveden návoz ŠD 0/32

Pokračovali práce na všech mostních objektech. Na SO 02-20-03 proběhla betonáž opět a mostovky, na SO 02-20-04 proběhlo dobourání starého podchodu pod TK 2 zřízena nová gabionová zeď u křídla nového podchodu, na SO 02-20-05 proběhla betonáž nové mostovky včetně izolace.

Na SO 02-14-01 proběhly zemní práce, vrtání mikropilot a betonáž podkladového pasu, na který byly osazeny nové L prefabrikáty. Dále proběhlo zadláždění nástupiště u provozované koleje TK 1

Na SO 02-20-02 proběhlo snesení 3. a 4. pole starého mostu na pravém břehu a jeho rozpálení do šrotu. Dále proběhla demontáž provizorních podpěr v místě P2 a P3, zbourání provizorních betonových opěr OP1 a OP2 po úroveň hlav pilot, byla provedena demontáž zbylé části štětové jímky P2 a P3 vpravo od nového mostu. Demontáž pažení za opěrami mezi TK 2 a provizorní kolejí.

DSC06497
DSC06505
DSC06508
DSC06513
DSC06516
DSC06519
DSC06522
DSC06525
DSC06529
DSC06531
DSC09809
DSC09823
DSC09829
NIK_0007
NIK_0011
NIK_0013
NIK_0015
NIK_0018
NIK_0032
NIK_0033
NIK_0058
NIK_0078
NIK_9591
NIK_9604
NIK_9605
NIK_9609
NIK_9662
NIK_9677
NIK_9685
NIK_9718
NIK_9720
NIK_9727
NIK_9776
NIK_9853
NIK_9855
NIK_9860
NIK_9863
NIK_9869
NIK_9872
NIK_9878
NIK_9889
NIK_9900
NIK_9906
NIK_9920
NIK_9925
NIK_9935
NIK_9937
NIK_9939
NIK_9941
NIK_9943
NIK_9950
NIK_9958

 Foto: Martin Zoubek