Dne  27.5.2019 proběhlo předání staveniště. Následně v měsíci červen a červenec 2019 probíhaly přípravné práce.

Ve sledovaném období srpen 2019 byly zahájeny stavební práce na Optimalizace traťového úseku Lysá n. Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

Jako první byly zahájeny přípravné a stavební práce Etapy č. 0. Následně byla zahájena rekonstrukce technologické budovy v odbočce Káraný, jejíž realizace je nutná k ovládání budoucích výhybek K2, K3  a K1, k4 v etapě č.1 v roce 2020.

a
aa