V termínu od 1.8.2020 pokračovala výluka 2. traťové koleje mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice. Bylo provedeno zřízení pláně železničního svršku. Následně byl zřízen kolejový svršek v km 1,240 – km 4,740. Dále by zřízen výkop odvodňovacího příkopu podél 2TK včetně odvozu vytěženého mat. na skládku, zřizování vsakovacího žebra podél 2TK byl dokončen most SO 02-20-01 včetně ZKPP v ev. km 1,786 a přejezdu v ev. Km 2,832.

Byla dokončena překládka provizorních kabelových tras a dalších prací nezbytných k průjezdu sanačního komplexu. 

U mostu přes Labe pokračovalo armování, bednění a betonáž základu P3. Izolace stěn základů P2 a P3. Zásyp nenávodní strany základu P2. Zásyp pracovní plochy před OP2. Výroba panelů na zpevněné plochy.

DSC_9464
DSC_9466
DSC_9475
DSC_9486
DSC_9493
DSC_9497
DSC_9505-Pano
DSC_9508
DSC_9517
DSC_9531
DSC_9552
DSC_9570
DSC_9604
DSC_9622
DSC_9659
DSC_9679
DSC_9690
DSC_9692
DSC_9694
DSC_9707
DSC_9712
DSC_9716
DSC_9722
DSC_9724
DSC_9731
DSC_9734
DSC_9763
DSC_9788-Pano
DSC_9793
DSC_9797
DSC_9801
DSC_9803
DSC_9810
DSC_9811
DSC_9818
DSC_9824
DSC_9837-Pano
DSC_9850
DSC_9853
DSC_9854
DSC_9859
DSC_9870-Pano
DSC_9879
DSC_9884
DSC_9914
DSC_9971

Foto: Martin Zoubek