V měsíci srpen 2021 pokračovala výluka 1. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi, pokračují práce na SP 5c (SF7A, SF8, SF9, SF10,SF11) a zahájen stavební postup SP 5d SF12.

Na SO 02-14-01 probíhal pokládka nástupištní desek u koleje č. 1 a zhotovení schodiště na začátku nástupiště.

Na SO 02-20-02 bylo provedeno podlití ložisek NK1, následná aktivace NK1, osazení mostních závěrů a příprava podkladu a následná aplikace stříkaní izolace horního povrchu mostovky NK1.

V km km 6,100 – 6,233 v koleji č. 1 bylo provedeno navýšení nivelety ZP z vhodného materiálu včetně zhutnění a urovnání po vrstvách včetně návozu kameniva frakce 0/32. Na kolejovém svršku bylo provedeno zřízení a úprava kolejového lože v km 4,958 – 6,494 km s následnou pokládkou kolejového roštu v km 4,957 – 5,734 km. Dále bylo provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje pomocí ASP, úprava štěrkového lože do profilu pomocí SSP a následně byla zřízená bezstyková kolej pomocí PRSM.

Dále probíhaly práce na traťovém zabezpečovacím zařízení.

DJI_0206-HDR
DJI_0211-HDR
DJI_0221-HDR
DJI_0231-HDR
DJI_0246-HDR
DJI_0260-HDR
DJI_0266-HDR
DJI_0273-HDR
DSC_7928
DSC_7934
DSC_7939
DSC_7940
DSC_7944
DSC_7946
DSC_7950
DSC_7956
DSC_7965
DSC_7966
DSC_7967
DSC_7969
DSC_7971
DSC_7976
DSC_7979
DSC_7982
DSC_7989
DSC_8004
DSC_8008
DSC_8010
DSC_8018
DSC_8046
DSC_8062
DSC_8064
DSC_8066
DSC_8069
DSC_8071
DSC_8079
DSC_8081
DSC_8082
DSC_8083
DSC_8086
DSC_8091
DSC_8093
DSC_8095
DSC_8105
DSC_8106
DSC_8109
DSC_8110
DSC_8114
DSC_8116
DSC_8117
DSC_8118
DSC_8121
DSC_8122
DSC_8124
DSC_8126
DSC_8129
DSC_8130
DSC_8132
DSC_8137
DSC_8138
DSC_8139
DSC_8143
DSC_8144
DSC_8147
DSC_8148
DSC_8153

 Foto: Martin Zoubek