V měsíci únor 2020 pokračuje montáž vnitřní části stavědlové ústředny v technologické budově na odbočce Káraný, ukončení vnitřních kabelů, montáž relé a elektronických prvků. Zapojení a oživení napájecího zdroje. Montáž maket a zahájení zkoušení.

Jsou budovány provizorní stavební komunikace pro realizaci stavby. Pokračuje kácení v obvodu dráhy dle PD a platných povolení. Jsou prováděny výkopové práce kabelových tras, pokládka sdělovacích, zabezpečovacích a silových kabelů v km 4,2 – 5,2 a realizace protlaků.

Dále jsou projednávaný s příslušnými úřady a vlastníky přístupové cesty pro rozšíření drážního tělesa a zhotovení provizorního a následně nového mostu na přes Labe na Káranské straně.

w
ww
www
wwww