V měsíci září 2019 pokračuje výstavba objektu odbočka Káraný - rekonstrukce technologické budovy a nově byla zahájeny stavební úpravy na technologické budově v ŽST Lysá nad Labem.

V tomto období byly vyrobeny a osazeny informační billboardy na začátku a konci stavby.

b
bb
bbbb
vvv