V měsíci září 2021 byla ukončena výluka 1. traťové koleje mezi odb. Káraný a Čelákovicemi, ukončeny práce SP 5d SF12 a úsek dán do zkušebního provozu.

Ukončená výluka se překlopila do nové výluky 2 TK a byl zahájen stavební postup SP6 SF 13.

Po zahájení nové výluky byly zahájeny bourací, snášecí a výkopové práce na mostních objektech SO 02-20-03,04 a 05.

Na SO 02-14-01 proběhla demontáž betonových prvků nástupiště a betonových bloků.

Na SO 02-20-02 bylo provedeno PKO NK1 v místě montážních styků a poslední vrstvy PKO v celé podhledové ploše na NK1, následně byla provedena statická zatěžovací zkouška nosných konstrukcí NK1 a NK, zprovoznění koleje č. 1, následné ukončení provozu na provizorním mostě. Demontáž 1.a 2. pole starého mostu v provizorní poloze, rozpálení a odvoz. Demontáž podpěry provizorního mostu v místě P1.

Ve výluce k.č.1 byla provedena pokládka kolejového roštu v km 5,734 – km 6,494 s následní směrovou a výškovou úpravou a doplněním štěrkového lože do profilu. Následně bylo provedeno zřízení bezstykové koleje, stabilizace kolejového lože pomocí DGS v km 4,957 – km 7,590 a úprava a zřízení drážních stezek.

Ve výluce k.č.2 bylo provedeno snížení převýšení v obloucích s následným vytržením kolejového roštu v km 5,016 – km 7,594 a následným převozem kolejových párů na demontážní základnu v Nymburku.

┬ĘelÔÇákovice-1
┬ĘelÔÇákovice-3
┬ĘelÔÇákovice-4
┬ĘelÔÇákovice-5
┬ĘelÔÇákovice-6
┬ĘelÔÇákovice-8
┬ĘelÔÇákovice-10
┬ĘelÔÇákovice-14
┬ĘelÔÇákovice-15
┬ĘelÔÇákovice-18
┬ĘelÔÇákovice-20
┬ĘelÔÇákovice-21
┬ĘelÔÇákovice-22
┬ĘelÔÇákovice-23
┬ĘelÔÇákovice-26
┬ĘelÔÇákovice-27
┬ĘelÔÇákovice-29
┬ĘelÔÇákovice-30
┬ĘelÔÇákovice-31
┬ĘelÔÇákovice-32
┬ĘelÔÇákovice-33
┬ĘelÔÇákovice-36
┬ĘelÔÇákovice-37
┬ĘelÔÇákovice-44
┬ĘelÔÇákovice-46
┬ĘelÔÇákovice-52
┬ĘelÔÇákovice-54
┬ĘelÔÇákovice-56
┬ĘelÔÇákovice-57
┬ĘelÔÇákovice-58
┬ĘelÔÇákovice-59
┬ĘelÔÇákovice-60
┬ĘelÔÇákovice-62
DJI_0811-HDR
DJI_0816-HDR
DSC_6955
DSC_7017
DSC_7018
DSC_7020
DSC_7059
DSC_7075
DSC_7141
DSC_7147
DSC_7153
DSC_7163
DSC_7167
DSC_7255
DSC_7258
DSC_7316
DSC_7319
DSC_7320
DSC_7384
DSC_7407
DSC_7409
DSC_7412

 Foto: Martin Zoubek