V měsíci září byl ukončen SP4, výluka 2. traťové koleje mezi stanicemi Lysá nad Labem a Čelákovice. Bylo provedeno čištění železničního spodku v km 1,240 – km 4,740 pomocí stroje PM 200-2R. Následovalo doplnění štěrkového lože a směrová a výšková úprava koleje pomocí ASPv. Dále pak následovala úprava štěrkového lože do profilu pomocí SSP a svaření do bezstykové koleje. Následně bylo provedeno osazení pražcových kotev. Dále pak byl zřízen kolejový přejezd v km 2,832.

Dále byly provedeny kabelové podchody pod 2TK, obložení svahů zatravňovacími tvárnicemi a ohumusování svahů odvodňovacích příkopů. Nedílnou součástí této výluky byla sanace žel. spodku sanačním strojem PM 200-2R.

V daném období proběhla výměna SW v žst. Lysá nad Labem a v Čelákovicích, dodavatelské a odběratelské zkoušky ABE 2.TK Ly - Ká, a aktivace a uvedení do zkušebního provozu.

U mostu přes Labe probíhaly práce na výstavbě provizorního přemostění. Montáž panelových rovnanin pro příčný přesun v 1. a 2. poli. Výstavba podpěrných provizorních stojek na základech P1 a P2. Výroba panelů na zpevněné plochy. Zásyp přechodových oblastí provizorních opěr.

DSC_4780
DSC_4796
DSC_4798
DSC_4801
DSC_4805
DSC_4809
DSC_4813
DSC_4821
DSC_4823
DSC_4829
DSC_4845-Pano
DSC_4861
DSC_4870
DSC_4881
DSC_4885
DSC_4889
DSC_4907
DSC_4923-Pano
DSC_4935
DSC_4946
DSC_4960
DSC_4966
DSC_4970
DSC_4972
DSC_4980
DSC_4985
DSC_4987
DSC_4990
DSC_5021
DSC_5035
DSC_5066
DSC_5076
DSC_5092
DSC_5189
DSC_5199
DSC_5217
DSC_5237
DSC_5249
DSC_5255
DSC_5279
DSC_5307
DSC_5326
DSC_5348-Pano
DSC_5411
DSC_5448
DSC_5455-HDR
DSC_5458-HDR
DSC_5461-HDR
DSC_5470-HDR
DSC_5479-HDR
DSC_5483-HDR
DSC_5492

Foto: Martin Zoubek