Výluky na trati – jednokolejný provoz

Od 9.července dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 2.TK v úseku Lysá n.L. – Odbočka Káraný. Výluka bude probíhat do 29. září 2020 a nebude mít vliv na zpoždění vlaků.

Během výluky proběhnou práce sanačního stroje v termínu od 5.9. do 11.9.2020.

Následně od 29.9.2020 bude zahájena výluka 2TK v úseku odbočka Káraný – Čelákovice z důvodu zřízení mostního provizoria přes Labe a provizorního mostu přes ulici Přístavní v Čelákovicích. Tato výluka by měla skončit 18.12.2020.

Uzavírka přejezdů a objízdné trasy

V termínu od 24.08.2020 do 25.09.2020 bude uzavřen železniční přejezd P3611 na komunikaci č. III/3315 z Lysé do Byšiček. Po dobu uzavírky bude nutné využít objízdnou trasu od Kovony na Byšičky v obou směrech.

Předpokládané omezení provozu v ul. Přístavní v době vkládání provizoria bude na přelomu měsíce srpna a září 2020 (termín bude upřesněn).

Uzavírky a omezení provozu na komunikacích

Uzavírka silnice III/3315 do Byšiček bude v termínu od 24.08.2020 do 25.09.2020, objízdná trasa bude vyznačena.

Objízdná trasa při zavírce v ul. Přístavní v Čelákovicích bude včas dopředu oznámena a vyznačena.

Práce na železničním mostu přes Labe

Červenec až říjen – přípravné práce pro vysunutí provizorního mostu

Říjen až listopad – převedení dopravy 2TK na provizorní most

Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - Čelákovice

Rok 2020

 05 – 06  Strojní úprava 1. traťové koleje (TK) Lysá – odb. Káraný
 07 – 09  Strojní úprava 2. TK Lysá – odb. Káraný
 03 – 09  Příprava pro provizorní most přes Labe
 09 – 11  Zřízení trati na provizorním mostu
 12  Snesení a likvidace poloviny mostu

Rok 2021

 03 – 08  Rekonstrukce 1. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
 08 – 09  Výsun mostu a propojení 1. TK
 09 – 12 Rekonstrukce 2. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
 12 Snesení a likvidace provizorního mostu

Rok 2022

 03 – 06 Terénní úpravy a dokončovací práce

Jaroslav Bašta, hlavní stavbyvedoucí (ředitel stavby)